NovoAnalitica_glava
rotemlogo
                                   


Abaxis vesolska tehnologija
bg2                                                                                                                                                           Pozdravljeni!

Na enem mestu  Vam nudimo vrhunsko opremo s področij:
- genomike
- proteomike
- celičnih analiz
- laboratorijske avtomatizacije
- centrifugiranja

- industrije  

- programsko in strojno opremo podjetja DataApex
  za kromatografe (HPLC, GC, kapilarne elektroforeze (CE)...)

- HPLC moduli (črpalke, detektorji, autosamplerji...)

   

Kratke predstavitve posameznih področij lahko preberete v
 Vodiču po proizvodnjih rešitvah (biomedicinske raziskave)Novi katalogi Starlab 2012 --več>>
tipsi, pipete, vorteksi, pripomočki za vzgojo celic, PCR kabineti...


 O podjetju

Prodajni
program 

Povezave

Servis

Kontakti
Contacts

Akcije

Seminarji

Zaposlitev


bg3


 Multiplate logo
     
                                                                                                                                                

TOSOH diagnostika
                                                                                                                                           
Biologica IndustriesProdajni program Beckman CoulterpromegaTransgenomicBiometraHMC europeDataApexChromsystems                                                                                
                                                                        
Novo Analitica noga

centrifuge, kapilarne elektroforeze, HPLC sistemi, servis centrifug, ultracentrifuge, 
pretočni citometri (števci)kiralne analize, HbA1c, chiral, chirally, analitske centrifuge, viabilnost,  promega, becman
števci viabilnosti, genetski analizatorji, števci viabilnosti, namizne centrifuge, celične analize, DNA orodja
 PF 2D, proteomika, genomika, genetika, servis beckman, servis beckman coulter slovenija, slovenia, azidni ioni, viabilnost celic, Quanta,
števci delcev, particle caracterization, Laser Diffraction Particle Size Analyzers, laserska difrakcija, laserski flow citometri, laser flow cytometer,
citometer, analizatorji velikosti delcev, Biometra, Biometr, T1, Doc sistemi, Gel Doc, stresalniki, TGGE (temperaturno gradientna gelska elektroforeza),
 HMC Europe, HMC slovenija, HMC slovenija, membranske vakuumske črpalke, termobloki, Splošna laboratorijska oprema, agarozne elektroforeze,
T3000, aparature za prenos proteinov in nukleinskih kislin (blotting), rotafor, napajalniki, fotometer GeneRay UV, Transgenomic, Sistem WAVE-DHPLC,
 sistem z DNASep kolono za odkrivanje genetskih mutacij in SNP, LS13320, LS13 320, Hibridizacija,  poliakriamidne elektroforeze, Laserski granulometer,
 Granulacija, laser granulometer, kadičke za elektroforezo, glavnički, Biometra slovenija, biometra slovenia, standardi, mešalniki, avtoklav, avtoklavi,
 plinski analizatorji,spektrofotometri, UV/Visible Spectrophotometers, UV/ Vis spektroforometri,
dataapex software, data apex software, HPLC analytical software, DATAAPEX integration software, cromatography software, HPL, sekveniranje, sequencing, gen, genom, SNP, PCR, C software, integration software,, glikirani hemoglobin, Hba1c
clarity chromatography software, chromatography software, HPLC analitski software, geminix, easyline, gotaq polimeraze, DNA polimeraza, polimeraze, vzorci
polimeraz, hot start polimeraza, hot start polimeraze, kromatograf, kromatografija, kromatografski, kulterjev princip, coulter counting, HPLC črpalke, HPLC detektro, HPLC črpalka
                  
                        

   
   
 
NovoAnalitica d.o.o.